Documents Espiritualitat i Pregària 

Curs 2014- 2015

Curs 2015- 2016

Curs 2016- 2017

Curs 2017- 2018

Curs 2018- 2019

Curs 2019- 2020

 

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2014 - 2015

 

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2015 - 2016

Recés Cova Manresa

22 maig

 

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2016 - 2017

 

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2017 - 2018

 

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2018 - 2019

Documents Espiritualitat i Pregària - Curs 2019 - 2020