top of page

INFERMERIA DEL CENTRE BORJA

La Infermeria del Centre Borja de Sant Cugat és un servei d'acolliment residencial, amb caràcter temporal o permanent i d'assistència integral, per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària per a jesuïtes grans i amb dependències de Catalunya. 

És gestionada per la Fundació Vallparadís (Grup Mútua de Terrassa) per conveni des de gener de 2008. 

 

La infermeria te una capacitat per a 30 residents. L'accés a les places està gestionat per la Comunitat de Jesuïtes de Catalunya i ofereix tots els serveis propis d'un equipament assistit, preparat per a donar un alt nivell assistencial. 

 

Missió:

La Infermeria del Centre Borja acull els jesuïtes de Catalunya que, per la seva edat o pel seu estat de salut, necessiten una atenció especial continuada o transitòria. A més a més, orienta en qüestions de salut a tots els jesuïtes de la Província que ho demanen. Aquests serveis s'ofereixen igualment als jesuïtes originaris de Catalunya que treballen al Tercer Món i que estan de pas entre nosaltres o que retornen a casa per motius de salut o envelliment. La atenció mèdica i assistencial inclou també als jesuïtes residents al Centre Borja. 

 

bottom of page