top of page

CPM Sant Cugat

La tasca dels CENTRES DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI (CPM) es fa comptant amb els equips de matrimonis que es posen al servei de les parròquies, per acollir els nuvis que es casen per l’Església.

L’equip de Sant Cugat és el més gran que hi ha a Espanya i potser al món, ja que està format per 16 matrimonis.

 

Cada mes ens trobem al Centre Borja en reunions de revisió de vida i de formació permanent. Ara estem mirant d’empènyer el que anomenem “Grups de diàleg de parelles”, que consisteixen en trobades de 5 parelles, amb 1 matrimoni que fa de coordinador, per reflexionar sobre el seu projecte de vida i compartir les inquietuds pròpies de la parella i la família.

 

Actualment ja estan funcionant 6 grups d’aquests a Sant Cugat i voldríem augmentar-los, sobre tot comptant amb les parelles que es casen per l’Església.

 

Sempre que podem ens reunim amb el P. Josep Mª Gispert, S.J., al qual agraïm molt que hagi acceptat de ser el nostre Consiliari.

que es el cpm

Què és el CPM?

El CPM és un servei que es posa a disposició del Bisbe diocesà, dintre d’una pastoral familiar global per col·laborar en la pastoral diocesana de la preparació al matrimoni.

 

La base de la vida i el treball pastoral del CPM és un equip estable, format per matrimonis, sacerdots o religiosos, en la línia del voluntariat. Creu en el matrimoni i en la família viscuts segons els valors i l’esperit de l’Evangeli de Jesucrist.

 

L’equip fa revisió de vida i pregària y es fa una formació permanent conjunta amb els altres equips per tal d’actualitzar les dinàmiques i continguts a treballar amb els promesos .

 

petita historia cpm

Petita història del CPM

Moviment fundat als anys 50 per Mn Alphonse d´Heilly a França.

 

Comença a Catalunya l´any 1964, a partir d´alguns EMD (Equips de la Mare de Déu) de Barcelona on els matrimonis volen fer un servei conjunt de la parella a la Esglèsia i al 1966 es va fundar la Federació Internacional i està a 20 països.

 

A Espanya actualment està implantat a Catalunya, Pais Valencià, Aragó, Navarra i Cantabria.

metode

Mètode

  • 4-8 sessions de 1.30-2 hores de duració en grups de 4-7 parelles moderades per un matrimoni on s´afavoreix l´acollida i el diàleg animant-los a què es comprometin activament en la comunitat.

 

  • Temes tractats:

–Psicologia de la parella

–Amor i Compromís Social de la Parella

–Sexualitat i Fills

–Fe i Sacrament

 

  • Es convida a la continuitat

situacio actual cpm

Situació actual del CPM a Catalunya

Parelles Acollides i Acollidors a Catalunya pel CPM (2012):

       –Total: 1147 parelles acollides (22,2% del total de Catalunya) per 152 parelles acollidores en 33 equips.

 

•   Barcelona: 500 parelles acollides per 64 parelles acollidores. 17 equips

•   Terrassa: 367 parelles acollides per 47 parelles acollidores. 8 equips

•   Sant Feliu: 165 parelles acollides per 14 parelles acollidores. 4 equips.

•   Lleida: 33 parelles acollides per 11 parelles. 1 equip

•   Tarragona: 82 parelles acollides per 16 parelles . 3 equips

Estadística de l’any 2015 (entre parèntesi els números de l’any 2013 i 2014):

Entre les 3 diòcesis (Barcelona, Terrassa i Sant Feliu) han estat acollides 819 parelles (847 i 897), per un total de 107 matrimonis (114 i 122). Per tant, aquest any va haver-hi una disminució de 8,7% (a diferència de l’any passat, que va haver-hi un augment del 6%).

  • A Barcelona 62 matrimonis (62 i 58) han acollit a 454 parelles (403 i 407)).

  • A Terrassa 38 matrimonis (38 i 48) han acollit a 230 parelles (367 i 288).

  • A Sant Feliu 7 matrimonis (14 i 16) han acollit a 135 parelles (156 i 155).

 

Per altra banda, sabem que es van acollir 20 parelles a Lleida i 112 a Tarragona.

Per tant, el total de Catalunya va ser de 951 parelles acollides, que suposa el 25,04% del total dels matrimonis catòlics. 

S’aporten dades dels indicadors de nupcialitat a Catalunya dels anys 2011 a 2015: 

bottom of page