top of page

Acció social

refugiatsdesiria

Refugiats de Síria

Nota del P. Llorenç Puig S.I., Delegat del P. Provincial d’Espanya a Catalunya

 

Benvolguts companys,

 

Vàrem tenir una reunió a l'Ajuntament de Barcelona, al servei d'emergències socials, que són els que s'ocuparan de coordinar tot el tema dels refugiats. Hi érem una sèrie de congregacions religioses, càritas i entitats d'Església, per anar coordinadament.

Va ser una reunió a la que seguiran d'altres perquè el tema és molt complex, i s'està intentant des d'aquí Catalunya i Barcelona (i àrea metropolitana) coordinar bé el tema. 

Es preveu que a Catalunya arribin 3.000 persones, i que a Barcelona es quedin unes 750 persones. A tot Espanya seran unes 15.000.

Donen molta importància a l'atenció professional dels que arribin, doncs són persones molt trencades, i posaran en marxa un dispositiu de treballadors socials i psicòlegs per atendre'ls.

 

La idea és que hi haurà diverses fases.

 • Una primera fase que serà breu, de 7 a 10 dies, on arribaran els refugiats a Barcelona i els atendran des d'aquests serveis, per fer un informe psico-social de cada persona i família. També es procurarà que en aquesta arribada es trobin ben atesos, còmodes, sabent que estan -per fi- en un lloc segur i on estaran bé. Diu que és important perquè el procés posterior pugui reeixir. El tema és que molts volen anar a Alemanya, i si es troben aquí a disgust o pensant que tenen pitjors oportunitats de futur, no arrelaran bé. Aquí el que necessitaran seran espais buits -no pensen en famílies d'acollida, perquè les situacions poden ser molt complexes-. I demanen a cada congregació i col·lectiu que faci una llista de pisos, espais, albergs, etc, buits per aquest servei, que estarà acompanyat per professionals.  
  En aquest context sí que segurament el Casal Arrupe pot fer un bon servei, ja veurem.
  Serà una estada curta -7 a 10 dies- perquè després es distribueixi a la gent o família a un lloc o altre -per tot Catalunya-, en funció de les característiques i possibilitats de cada lloc.
   

 • La segona fase és més complexe, i pot durar entre 6 mesos i un any, i és la fase de seguiment.
  Aquí també tindran professionals que els acompanyaran i faran seguiment. I el que demanen sobre tot són pisos buits, o llocs on puguin albergar-se persones que estaran en un procés d'adaptació i de veure com posen en marxa la seva vida aquí: aprendre la llengua, entrar en el circuit sanitari ordinari, possibilitats de formació o de buscar feina...
  En aquest seguiment, a més dels espais per posar a disposició, les entitats socials -d'Església o no- podran fer un paper en aquest seguiment, de formació, aprenentatge de l'idioma, escolarització dels infants...

 

Com veieu, no pensen ara per ara tant en acollides en família, per les dificultats que pot haver amb persones durament trencades -imagineu persones que han fugit, que han perdut tot, i potser familiars en el camí, que han estat maltractades...- sinó en uns serveis professionals i amb voluntaris qualificats.

Però sí que ens demanen fer una llista d'albergs, espais, pisos, etc, per poder-los allotjar primer durant la primera fase -més breu-.

 

Cal notar que encara que en la primera fase estigui cada persona només 7-10 dies, caldrà veure si arriben esglaonadament, de forma que potser durant uns mesos anem rebent persones que facin aquestes estades curtes.

 

Aquesta és la previsió sobre el paper. Com deien, calen concretar coses molt importants: 

 • És possible que Barcelona acabi sent el hub al que arriben tots els refugiats que aniran després a tot Espanya? Llavors no seran 3.000 persones, sinó 15.000... !!

 • Arribaran esglaonadament o tots els 3.000 junts?

 • En quines condicions arribaran? Els de l'ajuntament estan treballant per anar als camps de refugiats per veure el perfil de les persones, com estan a nivell sanitari, social i psicològic... si hi van tindran una idea més clara de com se'ls pot atendre, i si la situació és més senzilla -venen 'sencers' i bé- o complexa -venen amb traumes i desestabilitzacions afectives fortes-.

 

Per això ens convocaran en un temps, per seguir el tema.

Com veieu, el tema és complex, i ens desborda per totes bandes.

Per això és crucial el posar-nos a disposició però que la veu cantant la portin professionals, com estan ara treballant.

De cara a nosaltres, veurem les possibilitats d'espais que podem oferir, i sí, el que dius, Carles, del Casa Arrupe és una possibilitat que haurem de considerar, i veure si els interessa - si els va bé a sant Cugat o per la primera fase pensen només en Barcelona-.

 

Com veieu, realment ens trobem davant una situació que no serà senzilla, no... però que estan treballant penso que bé des d'aquests serveis de l'ajuntament.

A més, el responsable de coordinar el tema a nivell de la Generalitat, Àngel Miret, resulta que és un flamant patró de Cristianisme i Justícia, que just aquest estiu li hem demanat aquest servei... És una persona excel·lent, i sens dubte ens podrà també informar.

Records i gràcies per les idees i per avançat per la disponibilitat, que segurament ens tocarà veure'ns complicada la vida...

 

Llorenç Puig

bottom of page