top of page

Segona edició de "La fibra de carbono en refuerzo de estructuras de hormigón", Pep Baquer,

En ocasió de la segona edició de la monografia tècnica: “LA FIBRA DE CARBONO EN REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN” publicada per l’Institut d’Estudis Estructurals (IEE).


En Pep Baquer, membre de l’equip de Pastoral del C.B., és l’actual vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), professor de l’IEE, i responsable de la Comissió de Rehabilitació.

Ha coordinat l’equip de recerca format per associats de l’ACE, la tasca del qual ha culminat en l’edició del Monogràfic. Juntament amb un altre company de l’equip, s’ha fet càrrec de la segona part referent al procés de càlcul.


Aquesta monografia s’ha presentat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BCN) i a l’Instituto Eduardo Torroja (Madrid) i a alguns congressos tècnics (ARPHO-Sevilla, etc)


Al cap d’un any es va exhaurir la primera edició, i se’n va fer una altra sense fer-hi cap esmena.
Pels que no són tècnics del ram, probablement no tingui cap interès, però s’ha de dir que tot el que fa referència a les fibres de polímers, cada cop té més importància i aplicacions en el món industrial, en la vida civil, i per descomptat en el de l’arquitectura. Actualment s’està investigant molt.


En el cas que ens ocupa, a Europa, només hi ha una “prenormativa”. Aquesta monografia, recull y sintetitza, un grapat de publicacions, articles i estudis universitaris fets arreu, per facilitar als tècnics una correcta aplicació.


La monografia s’acompanya de fulls de càlcul en “excel” a l’abast de tots els tècnics interessats. Actualment n’estem fent, però, un programa de càlcul i disseny.

Notícies recents
Arxiu de notícies
bottom of page