INSTITUT DE TEOLOGIA FONAMENTAL

ACTUALITAT

Mostrar más

L'Institut de Teologia Fonamental és un centre acadèmic erigit per la Santa Seu i encomanat a la Companyia de Jesús. Està incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya. A més dels cursos de Llicència i Doctorat, l'Institut organitza també cursos de formació permanent. Igualment, s'ofereixen dos cicles -tardor i hivern- sobre temes culturals d'actualitat. L'ITF forma part de UNIJES (Universidad Jesuitas).

 

Programació de cursos

La Teologia Fonamental està molt diversificada i aquesta diversificació vé donada per les formes i els graus d'incidència del pensament contemporani i dels moviments religiosos, socials i polítics actuals en la fe i en la vida de la comunitat cristiana.

Aquesta diversificació es reflecteix en les següents àrees d'investigació i de docència.

GENERALITATS I MÈTODE

 

La història i la presentació de diferents teologies fonamentals servirà per familiaritzar-se amb la manera de procedir específica de la Teologia Fonamental.

REVELACIÓ, HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA

 

La Teologia Fonamental ha d'expressar les conseqüències que es deriven del caràcter històric de la revelació de Déu i de la historicitat de la fe. El caràcter històric del cristianisme obliga a una reflexió de Déu i dels mateixos símbols amb els quals ha arribat fins a nosaltres la revelació de Déu en Jesucrist.

 

ESGLÈSIA I SOCIETAT

La fe cristiana només pot ser viscuda en la seva integritat dins de l'Església. Aquest fet planteja diverses qüestions eclesiològiques importants: orígens de l'Església, unitat de l'Església i diàleg ecumènic, credibilitat actual de l'Església, relacions de l'Església amb la societat. La interacció Església-Societat afecta de manera immediata la comprensió, formulació i vivència de la fe cristiana (el "Credo"); els problemes que sorgeixen en la relació "fe-cultura"; i les urgents exigències del diàleg "fe-justícia" i "fe-ciència".

DIÀLEG INTERRELIGIÓS

 

La Teologia Fonamental es planteja també l'estudi de les relacions entre el cristianisme i la religió en general i el problema del diàleg interreligiós en una societat cada dia més conscient de la particularitat històrica del cristianisme.

 

ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

 

Els crèdits lectius (ECTS) necessaris per l'obtenció de la Llicenciatura son en total 120, que es poden cursar al llarg de diversos anys acadèmics; i també és possible fer-los en dos anys amb cursos complementaris, especialment programats per aquesta finalitat. Les classes i seminaris son els dijous de 9:45 a 13:35h, al c/ Roger de Llúria 13. És possible matricular-se només a un o alguns cursos; la matricula inclou, a més dels alumnes ordinaris, la categoria d'oients (places limitades).  

Inscripcions i matrícula: ITF - Centre Borja, Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès . Telef.: 93 674 11 50. Mail: itf@jesuites.net 

 

Cada crèdit lectiu consta de 12 hores.  

 

Els estudiants tenen a la seva disposició la Biblioteca Borja, especialitzada en teologia, filosofia i història.

 
  • Formació permanent

 

L'Institut de Teologia Fonamental, incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya, ofereix aquests cursos de Formació Permanent de teologia a totes les persones interessades: sacerdots, religiosos, catequistes, i laics amb intenció de posar-se al dia en les actuals investigacions bíbliques i teològiques o de connectar de nou amb els estudis sistemàtics sobre la Bíblia i la teologia.

 

Aquests cursos volen ser, també, autèntics instruments de reflexió actualitzada sobre la fe cristiana en les seves dimensions més personals i compromeses.

 

El curs de Formació Permanent s'estructura de manera que cobreixi les àrees més importants de la teologia en els temes més actuals, més problemàtics i d'una major incidència pastoral.

 

La convivència, el diàleg i les possibilitats de consultar la "Biblioteca Borja" i els professors de l'Institut són també elements importants a l'abast dels alumnes.

Horari de classes:

Dimecres assenyalats, d'11:30 a 13:30h i de 15:30 a 17:00h.

 

Matricula: 

Es pot formalitzar a partir de començament de curs. 

Preu de la matricula pel curs 2019-2020: 300€

Només matins, tot el curs: 240€

És possible matricular-se només a un o alguns cursos.

 

Servei de menjador:

Els matriculats als cursos de Formació Permanent tenen la possiblitat d'utilitzar els serveis de menjador del Centre Borja.

 

Seminaris i publicacions

Depenen de l'Institut:

 

  • El Seminari de Teologia i Ciències (STIC), dirigit pel P. Manuel García Doncel, SI

  • El Seminari d'Exercicis, dirigit pel P. Josep Rambla, SI

  • El Seminari de Papirologia, amb importants fons

  • El Seminari de Cinema

  • Les revistes Selecciones de Teología, que recull els millors articles de teologia que es publiquen arreu del món, i Actualitat Bibliogràfica, amb comentaris i recensions dels millors llibres que arriben de les editorials, sobretot de l'estat espanyol.

  • La col.lecció de Quaderns ITF

 

@2014 | Centre Borja Jesuïtes |

Telf.: 93 674 11 50 |  93 590 80 87
Email: centreborja@jesuites.net

20141112_124811.jpg